El Govern aprova el Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i modificació d’altres normes tributàries i duaneres

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i modificació d’altres normes tributàries i duaneres

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i modificació d’altres normes tributàries i duaneres