El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions