El Govern i la Cambra de Notaris signen un conveni per definir els àmbits de col·laboració pel que fa a l’Arxiu General de Protocols i al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat

El Govern i la Cambra de Notaris signen un conveni per definir els àmbits de col·laboració pel que fa a l’Arxiu General de Protocols i al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El Govern i la Cambra de Notaris signen un conveni per definir els àmbits de col·laboració pel que fa a l’Arxiu General de Protocols i al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat

https://abogadosandorra.com/

El Govern i la Cambra de Notaris han signat, aquest divendres, un conveni de col·laboració per a l’actualització i modernització del Projecte SARA, que gestiona la documentació corresponent a l’Arxiu General de Protocols i el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.

La Cambra de Notaris s’encarrega de portar, organitzar i custodiar l’Arxiu General de Protocols, i de gestionar el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat i lliurar-ne certificacions. No obstant això, el Govern col·labora i dóna suport a les accions per garantir aquestes funcions de la Cambra de Notaris, ja que la Llei del Notariat consagra la titularitat pública dels protocols notarials.

Així, el Govern ha prestat suport tècnic i ha destinat recursos econòmics per al programa de gestió que es fa servir actualment. Aquest, però, requereix una evolució per millorar el seu funcionament. L’actualització ha de dotar el programa d’un mecanisme de comunicació entre les notaries i amb la Cambra de Notaris per intercanviar documentació, ha d’incorporar un control d’accés a la informació i cal que permeti revisar la gestió de la documentació i modificar-la quan sigui necessari, així com disposar de nous sistemes de recerca.

Per aquest motiu, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, el president de la Cambra de Notaris, Joan Carles Rodriguez, i el secretari de la Cambra de Notaris, Josep Estañol, han signat un conveni que regula els àmbits en què l’Executiu dóna suport a la Cambra.

El text estableix que el Departament de Sistemes d’Informació prestarà els serveis d’allotjament de la plataforma i de suport microinformàtic i farà les instal·lacions i actualitzacions de les aplicacions ofimàtiques. A més, el Govern contractarà una empresa que faci una auditoria del Projecte SARA i del programa de gestió documental de la Cambra de Notaris.

La Cambra, per la seva banda, prendrà les decisions que consideri oportunes sobre l’adquisició d’un nou programa o el manteniment de l’actual, i es farà càrrec del seu cost. Seguirà comptant, però, amb el suport del Govern en l’àmbit d’assessorament tècnic.
El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, ha valorat molt positivament la signatura d’aquest conveni que ha de permetre millorar i actualitzar el programa de gestió que es fa servir actualment i dotar-lo d’un mecanisme de comunicació entre les notaries i la Cambra de Notaris per intercanviar documentació.

Espot ha volgut agrair la col•laboració constant de la Cambra de Notaris i la seva voluntat de vetllar per l’interès general.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia