S’aprova el nomenament de Carles Ferreira com a director del Departament de Tributs i Fronteres

S’aprova el nomenament de Carles Ferreira com a director del Departament de Tributs i Fronteres

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

S’aprova el nomenament de Carles Ferreira com a director del Departament de Tributs i Fronteres

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Decret de cessament del director del Departament de Tributs i Fronteres (DTF), Albert Hinojosa, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2022. Jover ha agraït la seva dedicació i la tasca duta a terme al capdavant d’un departament tan estratègic com és el de Tributs i Fronteres.

Hinojosa ha ocupat diferents càrrecs a l’Administració general des de l’any 2001, com ara lletrat de la Duana, cap d’Unitat dels Registres de Societats, Inversió Estrangera i Comptes, director del Departament d’Economia i, finalment, director del Departament Tributs i de Fronteres des del 2013.

El cessament de les funcions d’Albert Hinojosa com a director del DTF suposa el seu cessament com a membre de la Comissió Tècnica Tributària i com a membre de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac. A més, Hinojosa renúncia com a president de Consell d’Administració de l’AREB amb efectes també a partir de l’1 de gener de l’any vinent.

Paral·lelament, el Consell de Ministres ha aprovat avui mateix el nomenament del fins ara director adjunt de Gestió i Atenció al Contribuent del DTF, Carles Ferreira, que passa a assumir les responsabilitats de director del Departament de Tributs i de Fronteres.

Conseqüentment, Ferreira passa a ser membre de la Comissió Tècnica Tributària i de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac. Des del 2001, Carles Ferreira ha ocupat diversos càrrecs vinculats a la Duana, com agent de Duana, cap de brigada o inspector de tributs.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

S’aprova el nomenament de Carles Ferreira com a director del Departament de Tributs i Fronteres