El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022

El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022.

Jover ha explicat que el Reglament té per objecte determinar les entitats que estan subjectes al control pressupostari de la Intervenció General durant l’exercici del 2022 i la modalitat i l’abast de control a la qual estan sotmeses.

Aquesta norma s’aplica a les entitats parapúbliques o de dret públic i a les societats públiques participades per l’Administració general.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances