S’aprova el Decret pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i aplicables a Andorra

S’aprova el Decret pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i aplicables a Andorra

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

S’aprova el Decret pel qual s’aproven determinades normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i aplicables a Andorra

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Decret pel qual s’aproven determinades adequacions a normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea i aplicables a Andorra.

Jover ha recordat que el Comitè Tècnic s’encarrega de fer la valoració de les normes d’informació financera i les seves interpretacions relacionades que hagin estat adoptades prèviament a la UE per tal que les apliquin les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà. Així, aquest comitè ha valorat les normes i ha proposat al Govern “l’adopció de diferents normes financeres que s’apliquen a Andorra en la línia de les adequacions que ja s’han produït a la UE”.

Entrant al detall, es tracta de les següents adequacions a les normes:

NIIF 16 Arrendaments (no tractar les reduccions de quotes per COVID-19 com a modificació del contracte)
IFRS 3 Combinació de negocis
NIC 16 Immobilitzat material
NIC 37 provisions, passius contingents i actius contingents

Tal com ha posat en relleu el ministre, “no es preveu cap mena d’impacte significatiu d’aquestes modificacions en els estats financers de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà”.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances