El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys

El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys

https://abogadosandorra.com/

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, han presentat aquest dijous la flexibilització dels crèdits tous per a empreses i negocis afectats per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Jover ha explicat que la voluntat del Govern és facilitar al màxim l’amortització dels crèdits atorgats durant l’any passat en el marc dels dos programes extraordinaris d’avals per a empreses i negocis. El primer paquet de crèdits tous es va obrir a l’abril del 2020 i el segon al mes de maig del mateix any.

Tal com ha detallat el ministre, els paquets de crèdits tous del 2020 tenien inicialment un venciment de 12 mesos, si bé al gener del 2021 es va aprovar una pròrroga automàtica per un període de sis mesos més. És a dir, el venciment dels primers crèdits atorgats a l’abril del 2020 hagués estat efectiu a l’abril d’enguany, si bé sumant els sis mesos de la primera pròrroga, hagués estat a l’octubre d’enguany. En tot cas, ha afegit Ballestà, “la majoria de crèdits del primer paquet vencen abans d’acabar aquest 2021”.

Per aquest motiu, el Consell de Ministres va aprovar, en la darrera sessió, un Decret que inclou la prorroga automàtica de sis mesos més dels venciments dels crèdits tous que vencin abans del 31 de desembre del 2021. Així doncs, els beneficiaris dels crèdits podran exhaurir el nou termini de sis mesos per retornar el deute

A més, el Decret preveu una altra opció amb la finalitat, ha apuntat Jover, “de donar una solució personalitzada a cada cas”: les empreses i negocis que ho prefereixin poden sol·licitar la conversió del seu crèdit tou en un crèdit tradicional. A aquesta opció s’hi poden acollir totes les companyies que tinguin un crèdit tou actiu, tant del primer com del segon paquet.

Precisament, les empreses o negocis que tinguin un crèdit amb un venciment fins al 31 de desembre del 2021 tenen temps per sol·licitar la conversió del deute en préstec durant els 30 dies posteriors al venciment. En el cas que el crèdit venci a partir de l’1 de gener del 2022, podran fer la sol·licitud durant els 60 dies anteriors al venciment de la línia de crèdit. La sol·licitud s’ha de fer davant de l’entitat bancària amb qui es tingui formalitzada la línia de finançament avalada per Govern.

Aquest crèdit tradicional, que continuarà garantit en la seva totalitat pel Govern, tindrà un termini màxim de venciment de set anys. En qualsevol cas, el Govern seguirà assumint els interessos del crèdit durant els dos primers anys i, a partir del segon any, l’empresa haurà de pagar els interessos corresponents.

“Els crèdits tous han sigut i són una mesura molt transversal per donar oxigen i liquiditat a les empreses del país”, ha posat en relleu el ministre de Finances, que ha remarcat que “no volem que el seu retorn pugui ser un problema” i per aquest motiu s’ha optat per “donar facilitats”.

En termes generals, Jover ha repassat les dades existents sobre els dos programes de crèdits tous. Així, es destaca que del primer paquet es van rebre 1.509 sol·licituds, de les quals es van estimar 1.343 amb un import total concedit de 131.880.719,96 euros.

En el segon paquet, que encara està obert a les empreses i que compta amb una dotació de 100 milions d’euros, s’han rebut fins al moment 271 sol·licituds, de les quals 205 són favorables amb un import total concedit de 19.738.425,42 euros.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys