Es modifica la Llei transitòria de procediments judicials per adaptar-la a la recomanació del Tribunal Europeu dels Drets Humans

Es modifica la Llei transitòria de procediments judicials per adaptar-la a la recomanació del Tribunal Europeu dels Drets Humans

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Es modifica la Llei transitòria de procediments judicials per adaptar-la a la recomanació del Tribunal Europeu dels Drets Humans

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, que té com a principal objectiu que el judici de revisió com a conseqüència de les decisions definitives del Tribunat Europeu dels Drets Humans es pugui promoure encara que sigui arran d’una sentència anterior a l’entrada en vigor de la llei, en alguns casos. La modificació respon a la recomanació feta pel Servei d’Execució de Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquest sentit.

La modificació de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei transitòria de procediments judicials, que es va fer l’any 2014, va introduir el judici de revisió que dimana de les decisions definitives del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Aquesta modificació va establir que les decisions definitives del Tribunal Europeu dels Drets Humans que constatin la vulneració de drets humans i de llibertats fonamentals poden derivar en un judici de revisió de la sentència dictada pels tribunals andorrans.

Es va establir que la revisió es podia promoure en relació amb aquelles sentències recaigudes a partir de l’entrada en vigor de la Llei que va modificar la Llei transitòria de procediments judicials, però el Servei d’Execució de Sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans ha recomanat que aquest procediment sigui aplicable també a les decisions anteriors a l’entrada en vigor esmentada, sempre que estiguessin en tràmit d’execució en aquesta data i que estiguin sota la supervisió o el seguiment del Comitè de Ministres.

Així, la modificació aprovada aquest dimecres estableix que el judici de revisió tingui un abast retroactiu però només en els casos i d’acord amb els requisits objecte de les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d’Europa. Per tant, es podrà demanar el judici de revisió també si a la data d’entrada en vigor de la modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, l’any 2014, la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans estava en tràmit d’execució i sota la supervisió o el seguiment del Comitè de Ministres, sempre que el judici s’insti en el termini màxim de tres mesos.

D’altra banda, el Govern ha evidenciat la necessitat de perfeccionar aquesta regulació incloent també que el Govern sigui part legitimada per promoure el judici de revisió quan hagi estat part del procés i que concorrin motius d’interès general.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia