Moody’s assigna una qualificació Baa2 i una perspectiva estable a Andorra

Moody’s assigna una qualificació Baa2 i una perspectiva estable a Andorra

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

Moody’s assigna una qualificació Baa2 i una perspectiva estable a Andorra

https://abogadosandorra.com/

L’agència d’avaluació Moody’s valora Andorra amb una perspectiva estable i una qualificació Baa2. En la nota publicada per l’agència aquest divendres a la nit, els avaluadors destaquen la solidesa institucional del país i la governança recolzada per una notable obertura internacional, així com l’expectativa que les finances públiques es recuperin gradualment de l’impacte de la pandèmia de la COVID-19.

Moody’s assenyala, pel que fa a la solidesa institucional, l’alta puntuació d’Andorra en els indicadors que l’avaluador considera per a la qualitat de les institucions legislatives i executives, com ara els Worldwide governance indicators (WGI) del Banc Mundial vinculats a l’eficàcia del govern, la fortalesa de la societat civil i el poder judicial. Entrant al detall, l’agència d’avaluació posa en relleu la solidesa del marc fiscal o l’estratègia integral per adoptar els estàndars comuns de la Unió Europea, així com l’existència organismes com l’AFA, l’UIFAND o l’AREB. A més, en l’informe s’emfatitza la rellevància de la sortida d’Andorra de la llista de la UE de jurisdiccions fiscals no cooperatives el 2018, la integració de diversa normativa de l’OCDE i l’adhesió a l’FMI l’octubre del 2020.

L’agència considera que haver esdevingut membre de l’FMI enforteix la capacitat institucional del Principat, així com la creació de reserves internacionals per millorar la resiliència davant possibles escenaris d’estrès. En aquest sentit, es recalca que la negociació per a l’Acord d’associació amb la UE pel seu “potencial d’ampliar l’accés d’Andorra al mercat únic i fomentar noves oportunitats comercials i de negocis”.

Sobre la pandèmia, Moody’s ressalta que entre el 2013 i el 2019 Andorra va registrar sets de superàvit fiscal pel qual es va reduir la relació entre el deute i el PIB, així com la relació entre pagament d’interessos i ingressos. Un fet pel qual l’agència augura una recuperació gradual de la crisi causada pel coronavirus SARS-CoV-2 acompanyada d’una reducció del dèficit pressupostari en consonància amb un creixement de l’activitat econòmica. L’informe es refereix també a l’augment de les taxes de vacunació i a l’enfortiment de l’activitat econòmica a la zona euro.

Finalment, l’avaluador en el seu informe subratlla que el Principat compta amb una “economia madura amb una desocupació estructuralment baixa” i, alhora, amb una “infraestructura moderna que permet un accés generalitzat a Internet”. Es recorda el pes del turisme i el comerç en l’economia nacional, vinculats al flux de visitants, si bé s’apunta a la recuperació progressiva del sector turístic.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances