S’aprova el Decret d’estructuració del Ministeri de Justícia i Interior

S’aprova el Decret d’estructuració del Ministeri de Justícia i Interior

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aprova el Decret d’estructuració del Ministeri de Justícia i Interior

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat, a petició del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, l’estructura del Ministeri i la publicació del Decret al Bopa, que s’estructurarà amb una Secretària d’Estat deTEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia Justícia i Interior, liderada per Joan León que integra sis departaments que planifiquen estratègicament els projectes que cal desenvolupar d’acord amb les línies d’acció establertes, i coordinen i impulsen les actuacions necessàries per assolir els objectius generals establerts en el seu àmbit de responsabilitat.

El Ministeri assumeix les competències atribuïdes en matèria general de justícia, interior, nacionalitat, seguretat pública, prevenció i extinció d’incendis i salvaments, política penitenciària, protecció civil i gestió d’emergències, i immigració. En l’àmbit de la justícia, el Ministeri col·labora estretament amb el Consell Superior de la Justícia, que és l’òrgan de representació, govern i administració de l’organització judicial, a través del Departament de Justícia i Interior.

A més de l’estructuració s’han aprovat també els nomenaments del director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons i de la directora del Departament de Justícia i Interior, Cristina Roca i s’han ratificat les diferents direccions dels altres Departaments del Ministeri.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia