El sector financer andorrà en general i el bancari en particular han d’afrontar els reptes d’adaptació dels seus models de negoci i també han d’afermar una bona gestió arran de les operacions de concentració, tant des del punt de vista operatiu com des de l’impacte sobre la competència i la competitivitat de les entitats

El sector financer andorrà en general i el bancari en particular han d’afrontar els reptes d’adaptació dels seus models de negoci

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) insta, en la memòria publicada fa uns dies sobre l’exercici 2022, les entitats operatives del sistema financer i assegurador a preparar-se per al període 2023-2025. Després de recordar que els actors de la plaça financera andorrana “han mostrat una capacitat de resiliència operativa i econòmica durant els darrers períodes de fortes adversitats, tant de les derivades de la pandèmia de covid com de les degudes a la desacceleració econòmica mundial motivada principalment pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, pel fort entorn inflacionista mundial i per l’acusada pujada dels tipus d’interès a partir de mínims històrics”, alerta que “sense dubte, apareixeran reptes nous i exigents per a les entitats supervisades, en un context d’alta inflació, de possibles impactes a llarg termini de la pandèmia a conseqüència de la retirada dels ajusts de Govern, especialment en les exposicions creditícies i en les inversions, del tipus d’interès a l’alça, així com de riscos derivats dels conflictes geopolítics”.

Addicional

El sector financer andorrà en general i el bancari en particular han d’afrontar els reptes d’adaptació dels seus models de negoci i també han d’afermar una bona gestió arran de les operacions de concentració, tant des del punt de vista operatiu com des de l’impacte sobre la competència i la competitivitat de les entitats

“el sector financer andorrà en general i el bancari en particular han d’afrontar els reptes d’adaptació dels seus models de negoci i també han d’afermar una bona gestió arran de les operacions de concentració, tant des del punt de vista operatiu com des de l’impacte sobre la competència i la competitivitat de les entitats”.

A aquest context, s’hi afegeixen “els reptes relacionats amb el desenvolupament i la implementació d’estratègies de transformació digital, la contínua adopció i la implementació, entre d’altres, del cabal comunitari derivat dels compromisos de l’Acord Monetari signat entre la Unió Europea i el Principat d’Andorra”. El desenllaç de les actuals negociacions per a un Acord d’Associació amb la Unió Europea, assenyala l’AFA, “poden implicar un canvi rellevant en les actuals prioritats supervisores”.

Des del regulador s’aconsella a les entitats d’incrementar la resiliència enfront d’un potencial xoc macrofinancer o geopolític a curt termini. Des de l’AFA indiquen que les entitats supervisades han de reforçar la gestió dels principals riscos als quals estan exposades en el període 2023-2025. Així, “l’AFA vetllarà perquè les entitats reforcin les seves pràctiques de gestió de risc de crèdit, especialment amb una visió prospectiva de l’evolució de la cartera creditícia en un entorn postcovid i de sectors especialment afectats per la pujada de costos; de risc de mercat, vinculat sobretot a la volatilitat i a la potencial caiguda de les valoracions d’actius degudes a l’increment dels tipus; i de risc de tipus d’interès, tant en els valors de referència com en l’evolució dels spreads”. A més, “en seguiment a les tasques supervisores iniciades en anys anteriors, es continuarà monitorant de prop les grans exposicions i les exposicions amb parts vinculades”, indiquen.

EXPECTATIVES SUPERVISORES
El regulador assenyala que, en general, les entitats bancàries compleixen o superen les expectatives supervisores pel que fa a les posicions i a la gestió del risc de liquiditat, però, no obstant això, “és rellevant reforçar la supervisió de les polítiques internes, dels processos implementats per les entitats, així com dels plans de contingència de què disposen”.

Addicionalment, adverteixen, tot i que “els avenços aconseguits amb l’adopció d’un mecanisme de provisió urgent de liquiditat homologable als estàndards internacionals, cal continuar el desenvolupament de procediments i de comunicats tècnics que recullin les expectatives de l’AFA pel que fa a tota la informació necessària que les entitats han de presentar en el moment de la sol·licitud d’aquesta línia de liquiditat excepcional”.

L’AFA insta a la col·laboració amb altres autoritats homòlogues i organismes internacionals per promoure l’estabilitat del sistema financer andorrà.

INCREMENTAR ELS ESFORÇOS
El regulador també demana incrementar els esforços per afrontar vulnerabilitats estructurals de les entitats i continuar adoptant el model de negoci i la planificació del capital. Reclama garantir la transparència i el model de banca responsable amb els clients mitjançant una conducta adequada. I insta a continuar el procés d’adaptació als estàndards internacionals amb la transposició i la implementació de nova regulació necessària.