Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros

Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros

https://abogadosandorra.com/

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, –acompanyat del director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa– ha presentat aquest dilluns el resultat de l’Impost de Societats (IS) i de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IPRF) corresponents a la campanya del 2020.

Així, Hinojosa ha explicat que la recaptació per l’IRPF ha arribat als 36.069.000 euros. Una xifra que el director ha situat a tancament del 30 de setembre del 2021, “just en la finalització del període voluntari”. Per tant, ha apuntat que “és una dada subjecta a certa variació” i ha considerat que “d’aquí a final d’any es veurà incrementada”.

De fet, Albert Hinojosa ha manifestat que la previsió és assolir “uns resultats en la línia de l’exercici anterior”. En aquest sentit, el responsable del Departament de Tributs i Fronteres ha recordat que la campanya del 2019 es va tancar amb una recaptació de 38.554.000 euros i la del 2018, amb 35.303.000 euros.

Del total de recaptació, Hinojosa ha detallat que 11,99 milions d’euros corresponen a les retencions practicades a les rendes del treball; 5,66 milions són de retencions a les rendes del capital mobiliari; 2,52 milions del pagament fraccionat d’activitats econòmiques; 10,20 milions al resultat de les quotes diferencials d’activitats econòmiques i 5,70 milions a les quotes diferencials d’altres.

Entrant al detall, el director ha apuntat que en la campanya de l’IRPF, a la fi del període voluntari, s’han presentat 17.853 declaracions, 4.957 de les quals corresponen a activitat econòmica i 12.896 a altres que activitat econòmica.

Sobre els indicadors de la quota diferencial, el resultat a ingressar ha sigut per a 7.240 declaracions (18.289.000 euros); 5.666 a retornar (-2.392.000 euros) i 4.947 a resultat zero.

Les declaracions de l’Impost de Societats arriben a les 6.926

D’altra banda, pel que fa a l’IS, s’han presentat 6.926 declaracions, una xifra lleugerament inferior a la dels anys anteriors, si bé, tal com ha recordat Jover, el tancament de les presentacions d’aquest tribut era el 30 d’agost d’enguany i “encara poden anar entrant declaracions durant uns mesos fora de termini”.

En tot cas, la recaptació en l’exercici fiscal 2020 per l’Impost de Societats ha estat d’un total de 42.886.833 euros. Aquesta xifra representa un petit descens en comparació amb la campanya del 2019, quan es va assolir la recaptació més elevada des de la posada en marxa de l’IS amb 45.575.604 euros. Tot i això, Eric Jover ha explicat que en el que resta d’any la xifra del 2020 encara es pot veure incrementada i ha apuntat que, de moment, sí que s’han superat les dades de la campanya del 2018, quan se’n van recaptar 38.037.497 euros.

En relació amb el tipus de bases, el nombre d’obligats tributaris amb base de tributació positiva en la campanya del 2020 –2.852– representa el 41,18% del total. Una xifra inferior al 2019 (45,76%), però sí similar a la del 2018 (41,24%) malgrat l’efecte de la pandèmia. És a dir, les empreses amb base positiva han disminuït un 4,6% comparat amb el 2019 i menys d’un 0,1% amb el 2018.

El percentatge d’obligats tributaris amb base negativa sobre el total de la campanya del 2020 (45,24%, representant 3.133 obligats) també és semblant a la del 2018 (47,89%, representant 3.502 obligats) i sensiblement superior a la del 2019 (43,37%, representant 3.192 obligats). Els obligats tributaris amb base zero, 941 en l’exercici fiscal del 2020, ha augmentat en comparació amb els anys anteriors: 800 el 2019 i 795 el 2018.

Finalment, les deduccions a la quota de tributació han representat en la campanya del 2020 un total de 24.212.885 euros. Sobre el tipus de presentació, Eric Jover ha explicat que la gran majoria es van tramitar a través de la pàgina web, ja que les presentacions presencials només s’han deixat per a les persones que necessiten, per exemple, un acompanyament específic.

Així doncs, tal com ha destacat el titular de Finances, la xifra de l’IS del 2020 demostra “la capacitat de les empreses andorranes a adaptar-se a la pandèmia i generar beneficis en una situació de dificultats”. Alhora, ha afegit, corrobora l’efectivitat “de les mesures d’acompanyament per salvaguardar el teixit econòmic”.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

100https://abogadosandorra.com/4_PPT_Liquidacio_IS_i_IPRF_2020