L’ens que aglutina els professionals de la immobiliària manté que ha actuat “correctament i diligentment” en el ‘cas Sotheby’s’ Andorra dirigit per en Narcís Socías, però recorda que el col·legi “no té potestat sancionadora”S’aprova el conveni amb el SAAS per a la participació d’un psicòleg al Servei d’Atenció i Mediació

S’aprova el conveni amb el SAAS per a la participació d’un psicòleg al Servei d’Atenció i Mediació

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aprova el conveni amb el SAAS per a la participació d’un psicòleg al Servei d’Atenció i Mediació

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el conveni de col•laboració entre el Ministeri i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per a la participació d’un psicòleg al Servei d’Atenció i Mediació.

Tal com contempla el conveni marc de col·laboració vigent entre el Ministeri i el SAAS, aquelles activitats que se’n derivin s’han de desenvolupar mitjançant convenis específics. Així, una de les activitats concernides afecta el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia.

El Reglament regulador d’aquest servei precisa que, a banda d’un jurista del Ministeri encarregat de la justícia i d’un treballador o educador social del Ministeri encarregat dels serveis socials, aquest servei està també integrat per un psicòleg adscrit al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Així, per regular la intervenció del psicòleg del SAAS al Servei d’Atenció i Mediació, s’ha aprovat aquest conveni, que detalla l’àmbit de col•laboració del psicòleg, que inclou l’assessorament, l’orientació i l’acompanyament dels membres de la família. A més, s’estableix aquesta col·laboració en quatre hores setmanals.

El conveni preveu també la creació d’una comissió d’estudi i de seguiment per tal de valorar periòdicament l’evolució del servei i efectuar els ajustaments oportuns, així com la contraprestació econòmica, que no tindrà cap càrrec per al Govern.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia