La Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció queda adscrita al Ministeri de Justícia

La Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció queda adscrita al Ministeri de Justícia

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

La Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció queda adscrita al Ministeri de Justícia

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que entre d’altres qüestions determina que la unitat quedi adscrita al ministeri encarregat de la justícia i no al de finances com era fins ara.

La Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es va crear l’any 2008 amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les actuacions del Govern en aquesta matèria, i de representar el Principat davant els organismes internacionals competents en aquest àmbit. La unitat es va adscriure inicialment al Ministeri de Presidència i, posteriorment, al Ministeri de Finances, però vist que les competències de la Unitat, especialment en el que fa referència a la cooperació jurídica internacional i a la implementació de reformes normatives per incorporar les recomanacions del GRECO estan vinculades amb l’àmbit competencial del Ministeri de Justícia, s’ha decidit que la Unitat quedi adscrita a aquest Ministeri.

Andorra entra ara en la quarta avaluació del GRECO que està centrada en la lluita contra la corrupció dels parlamentaris, jutges i magistrats, que és una qüestió estretament vinculada al Ministeri de Justícia.

El Reglament aprovat aquest dimecres, però, també en reforma el contingut per adaptar-lo al pas del temps des de la creació de la unitat. Així, en el text també es defineix la missió i àmbit d’actuació de la Unitat, des de la perspectiva nacional i internacional, se’n detallen les funcions i l’estructura organitzativa i funcional.

El nou text distingeix els membres de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i els que, sent-ne membres, desenvolupen a més funcions de representació internacional, els quals són nomenats com a membres titular i suplent pel Govern.

D’aquesta manera, aquest mateix dimecres també s’ha aprovat el cessament de Claudia Cornella i Meritxell Salvat com a membres titular i suplent en representació d’Andorra al GRECO. Així, també s’ha nomenat Ester Molné i Maria Geli com a noves membres titular i suplent.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia