S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres

S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres

S’aprova el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dilluns en sessió extraordinària, a proposta del ministre Finances i Portaveu, Eric Jover, el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres (DTF) del 2022, així com el pla de control fiscal del Departament. Jover ha explicat que el Programa anual dona seguiment als programes dels anys anteriors amb una “estratègia continuista”.

D’aquesta manera, es referma l’aposta per la digitalització. És a dir, en el marc de la digitalització de l’Administració, es dona continuïtat al procés de desenvolupament d’un nou entorn per presentar declaracions de forma telemàtica, iniciat l’any 2019, pel qual durant l’any 2020 es va publicar la nova Oficina Virtual per a la presentació de l’IRPF i en el decurs de l’any 2021 s’hi va afegir la presentació de l’IS. Durant l’any 2022 el DTF se centrarà a integrar la nova Oficina Virtual en el nou Portal del ciutadà, així com a implementar la resta de tràmits digitals que encara no es troben en aquest nou entorn.

Pel que fa a l’àmbit fiscal, Eric Jover ha recordat que el 2022 es troba a tràmit parlamentari el Projecte de llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres. A més, enguany entra en vigor la Llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics.

Un seguit de canvis que faran necessària l’adaptació de la tasca del DTF. A tall d’exemple, com a conseqüència de la creació del nou impost sobre les estades en allotjaments turístics, el DTF centrarà els seus esforços en aspectes com ara el desenvolupament d’una solució informàtica que permeti la liquidació de l’impost, així com la difusió de l’impost i de la seva gestió per als obligats tributaris que hagin de liquidar-lo.