Quatre casos d'intrusisme a l'advocacia | La degana del col·legi apel·la a les administracions perquè els ajudin a combatre’lS’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions

S’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions

S’aproven els reglaments d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia de Dipòsits i d’Inversions

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (FAGADI), i el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions (SAGI).

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits

Pel que fa al Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del FAGADI, Jover ha explicat que la Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons andorrà de garantia de dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions estableix l’adhesió obligatòria de les entitats bancàries –autoritzades a operar al Principat– al Fons andorrà de garantia de dipòsits, sotmès al control de la Comissió Gestora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits.

Tal com s’estableix al reglament, aquesta comissió és l’encarregada de gestionar el bon funcionament del Fons de garantia, elaborant un informe anual sobre les seves activitats. De fet, la comissió administra i actua en nom i representació del FAGADI.

La Comissió Gestora està formada per sis vocals amb dret a vot, dos designats per l’AFA, un designat pel Ministeri de Finances, dos designats per les entitats bancàries andorranes a través de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA) i un designat per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). El president de la Comissió Gestora és elegit pels seus membres d’entre els representants designats per l’AFA. Pel que fa a les reunions, es fixa reglamentàriament que la Comissió Gestora s’ha de trobar com a mínim un cop a l’any.

Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions

Pel que fa al Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions, la mateixa Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons andorrà de garantia de dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions estableix l’adhesió obligatòria de les entitats bancàries i financeres d’inversió autoritzades a operar a Andorra (concretament, les societats financeres d’inversió, les agències financeres d’inversió, les societats gestores de patrimonis i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades al Principat) al Sistema andorrà de garantia d’inversions, sotmès al control de la Comissió Gestora del Sistema Andorrà de Garantia d’Inversions.

Tal com s’estableix al reglament, la Comissió Gestora és l’òrgan de control del Sistema de garantia i té l’encàrrec de gestionar-ne el bon funcionament, elaborant un informe anual sobre les seves activitats. De fet, la comissió administra el SAGI i actua en el seu nom i representació.

La Comissió Gestora està formada per sis vocals amb dret a vot, dos designats per l’AFA, un designat pel Ministeri de Finances, un designat per les entitats bancàries andorranes a través de l’Associació de Bancs Andorrans, un designat per les entitats financeres d’inversió a través de l’Associació d’Entitats Financeres d’Inversió i un designat per l’AREB.

De la mateixa manera que en el cas del FAGADI, el president de la Comissió Gestora del SAGI és elegit pels seus membres d’entre els membres designats per l’AFA. Pel que fa a les reunions, es fixa reglamentàriament que la Comissió Gestora s’ha de trobar com a mínim un cop a l’any.