S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

S’aprova el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la UE aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, el Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió.

Mitjançant l’aprovació de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió el desembre del 2018 es van adoptar les disposicions de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió.

Per a la seva implementació i desplegament a Andorra, la Llei del 2018 preveu l’aprovació d’aquest reglament que recull diferent normativa tècnica de la UE, que passarà a estar considerada dins de l’ordenament andorrà a partir de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del reglament aprovat avui i que hauran de seguir les entitats bancàries i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances