Justícia i Interior crea una àrea destinada a les relacions i la cooperació jurídica internacionals

Justícia i Interior crea una àrea destinada a les relacions i la cooperació jurídica internacionals

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Justícia i Interior crea una àrea destinada a les relacions i la cooperació jurídica internacionals

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat avui a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la creació de l’Àrea de Relacions i Cooperació Jurídica Internacionals, adscrita al Departament de Justícia i Interior.

Aquesta nova àrea, a la qual també s’adscriurà la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ja existent, tindrà entre d’altres funcions la coordinació, supervisió i execució del compliment dels compromisos adquirits en virtut dels convenis internacionals subscrits per Andorra en els àmbits de la justícia i l’interior, que cada cop són més nombrosos, així com la tramitació i el seguiment de les sol·licituds de cooperació judicial internacional.

Aquesta àrea també representarà el Principat d’Andorra, a través dels seus membres, prop dels organismes internacionals competents en els àmbits de la justícia i l’interior i en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció.  La creació de l’Àrea de Relacions i Cooperació Jurídica Internacionals ha necessitat la modificació de l’article 5 del Decret d’estructuració del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.L’Àrea de Relacions i Cooperació Jurídica Internacionals s’integra en la resta dels àmbits organitzatius del Departament de Justícia i Interior del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia