El darrer informe del GRECO destaca el compliment d’Andorra en 10 recomanacions

El darrer informe del GRECO destaca el compliment d’Andorra en 10 recomanacions

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El darrer informe del GRECO destaca el compliment d’Andorra en 10 recomanacions

https://abogadosandorra.com/

 

El segon informe del GRECO de conformitat sobre Andorra en relació al tercer cicle d’avaluació destaca l’acompliment de 10 recomanacions que se sumen a les 3 que ja s’havien observat com a acomplertes en el primer informe de l’avaluació.

L’acompliment de deu noves recomanacions és una millora destacable que situa Andorra al llindar de la superació de la tercera avaluació. Així, tenint en compte que encara queden sis recomanacions parcialment complimentades, i una recomanació no complimentada, Andorra disposa d’un termini de fins al proper mes de juliol per acreditar que ha avançat en l’acompliment d’alguna altra recomanació pendent. Haurà d’assolir fins a dues terceres parts de les recomanacions, com a mínim, per superar l’avaluació. Per aquest motiu en breu es promourà una nova modificació del Codi penal per avançar en les matèries requerides.

Al mateix temps, la modificació del Codi penal permetrà resoldre l’error detectat en un article que es va modificar recentment per adaptar la norma al conveni d’Istanbul sobre la prevenció i la lluita contra la violència domèstica, i que ha motivat l’única recomanació considerada com a no complimentada.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia