El GRECO reconeix els passos fets per Andorra en la lluita contra la corrupció

El GRECO reconeix els passos fets per Andorra en la lluita contra la corrupció

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El GRECO reconeix els passos fets per Andorra en la lluita contra la corrupció

https://abogadosandorra.com/

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) ha constata diversos avenços en la lluita contra la corrupció per part d’Andorra. Així ho constata en l’informe intermedi de conformitat fet públic aquest dijous corresponent al quart cicle d’avaluació. El quart cicle d’avaluació del GRECO se centra en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els batlles i els fiscals. El document conclou que el país ha aplicat o tractat de manera satisfactòria cinc de les tretze recomanacions que conté l’Informe d’avaluació del Quart cicle d’avaluació. De les altres recomanacions, set han estat aplicades parcialment i una no s’ha aplicat.

Pel que fa a la prevenció de la corrupció entre els parlamentaris, es poden constatar diversos avenços. Així, el GRECO ha pres nota de l’impuls de la llei de transparència i accés a la informació pública que estableix la implantació d’un sistema de declaració privada de patrimoni davant notari, que s’aplica als parlamentaris, així com a d’altres autoritats. Les autoritats subratllen que aquest és un pas important cap a la transparència en la política andorrana. Recorden, com ja van fer en l’informe anterior, que Andorra vol lluitar innegablement contra la corrupció, tot volent evitar l’exposició massa directa i incontrolada de la propietat privada, que, donada la mida del país, es traduiria en dissuadir els andorrans de participar en l’exercici de la vida pública. Malgrat l’avenç que això suposa, el GRECO constata que falten progressos en matèria de publicitat d’aquesta informació.

A més, les autoritats andorranes han adoptat diverses mesures, inclosa una plataforma de participació ciutadana en línia, destinada a facilitar la participació ciutadana en el treball legislatiu. El GRECO també destaca que el Consell General està treballant un projecte de codi de conducta per als parlamentaris, que preveu, en particular, l’obligació dels parlamentaris de declarar els conflictes d’interessos, l’establiment d’un sistema d’assessorament confidencial en qüestions d’ètica i deontologia i un sistema de control i de sanció. Tanmateix, com que l’esborrany del codi de conducta encara no s’ha adoptat, la recomanació només s’aplica parcialment. Un cop s’aprovi el codi de conducta, aquestes recomanacions podran entendre’s adoptades de manera total.

Pel que fa a la prevenció de la corrupció de jutges i fiscals, el GRECO constata amb satisfacció la modificació de la Llei qualificada de Justícia que estableix de manera automàtica la renovació del mandat de jutges i magistrats, llevat dels casos de responsabilitat disciplinària. També valora satisfactòriament que estigui en marxa l’establiment d’un sistema persistent d’assessorament confidencial sobre qüestions ètiques està en marxa. No obstant això, la composició del Consell Superior de Justícia encara s’ha de modificar per tal de garantir una representació adequada dels membres del poder judicial elegits pels seus companys.

El GRECO conclou que el nivell de conformitat actual amb les recomanacions ja no es considera insuficient. Per tant, es decideix deixar d’aplicar l’article 32, relatiu als membres que no respecten les recomanacions que conté l’Informe d’avaluació mútua.

Adherits al GRECO des del 2005

Andorra es va adherir al Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) i, consegüentment, a la lluita efectiva contra la corrupció al principi del 2005. El GRECO avalua tots els seus membres en igualtat de condicions, mitjançant un procés dinàmic d’avaluació mútua. El GRECO està compromès escrupolosament amb el principi d’igualtat de drets i obligacions entre els seus membres. Tots els membres participen i se sotmeten sense restriccions a avaluacions mútues i procediments de compliment.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia