El Govern aprova la reducció de l'impost dels hidrocarburs per a empreses

El Govern aprova la reducció de l’impost dels hidrocarburs per a empreses

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern aprova la reducció de l’impost dels hidrocarburs per a empreses

https://abogadosandorra.com/

El Govern, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, ha aprovat el Reglament de mesures excepcionals per fer front a l’increment dels preus d’hidrocarburs i de modificació del Reglament d’impostos especials. Tal com ja es va exposar en l’anunci del conjunt d’accions econòmiques i socials proposades pel Govern, encaminades a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania s’aprova la reducció de l’impost dels hidrocarburs per a empreses.

Aquesta mesura està adreçada als professionals del transport de persones o mercaderies (transportistes, taxistes i maquinària d’obres) permetrà abaratir-los els costos logístics i no encarir la cadena de venda del producte final. Es podran beneficiar d’aquesta mesura uns 1.400 vehicles d’empreses.

El Decret del Reglament estipula que podran beneficiar-se excepcionalment de la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs, els empresaris o els professionals amb vehicles destinats al servei de taxi que disposin d’una targeta de transport associada a una llicència de taxi.

També se’n beneficiaran els vehicles destinats al transport de mercaderies amb un pes total amb càrrega igual o superior a 3.500 kg i inferior a 7.500 kg, així com els vehicles especials autopropulsats (tractors) que consumeixin gasoil de locomoció.

Tal com ha explicat el ministre Eric jover, la reducció serà retroactiva des de l’1 de gener, dependrà del tipus de vehicle i es mantindrà en funció de si els costos energètics es moderen. La devolució parcial de l’import permetrà compensar, d’una banda, la taxa d’emissions de CO₂, i, d’altra banda, l’augment del preu a causa de la crisi energètica.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances