El Govern aprova la implementació de diferents aspectes de la normativa financera europea a la normativa andorrana seguint el calendari amb la UE en el marc de l’Acord monetari

El Govern aprova la implementació de diferents aspectes de la normativa financera europea a la normativa andorrana seguint el calendari amb la UE en el marc de l’Acord monetari

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern aprova la implementació de diferents aspectes de la normativa financera europea a la normativa andorrana seguint el calendari amb la UE en el marc de l’Acord monetari

https://abogadosandorra.com/

El Govern, a proposta del titular de Finances, Eric Jover, ha aprovat el projecte de Llei de modificació de la Llei 8/2013 dels requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera. La modificació del text inclou disposicions jurídiques europees que Andorra ha d’anar implementant relatives a la legislació en matèria bancària i financera i incorpora modificacions reglamentàries de la UE en aquesta matèria, principalment els reglaments de la UE 648/2012, 2365/2015 i 1011/2016.

Així, el projecte de llei incorpora la normativa del Reglament de la UE i les modificacions posteriors, relativa als derivats extraborsaris, les entitats de contrapartida central i els registres d’operacions (EMIR). També inclou el que estipula el reglament europeu sobre transparència de les operacions de finançament de valors i de reutilització (SFTR) i el reglament europeu i les modificacions del mateix sobre els índexs emprats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d’inversió (BMR).

Tal com ha explicat el titular de Finances i Portaveu, aquesta modificació obeeix a les disposicions jurídiques europees que el Principat d’Andorra ha d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea, tal com preveu l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, ratificat pel Consell General el novembre del 2011.

En la sessió de Govern d’aquest dimecres, i també a proposta del ministre de finances, Eric Jover, s’ha aprovat la modificació de la Llei 17/2013 sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que incorpora, entre d’altres, els canvis duts a terme pel Banc Central Europeu que exclou els bitllets de la denominació de cinc-cents euros.

La normativa aprovada avui també modifica la Llei 35/2018 de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió i implementa reglamentació europea, incrementant la resiliència associada a la cobertura de les entitats d’exposicions dubtoses i la deducció dels fons propis.

El text introdueix, el requisit d’un rati de palanquejament del 3% en els requisits de fons propis de les entitats bancàries i empreses d’inversió andorranes per tal d’equiparar-los als estàndards europeus.

La normativa també incorpora una modificació de la Llei 14/2017 de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme conforme a les actualitzacions del reglament europeu relatiu al control d’entrada i sortida d’efectiu i amplia les facultats de control i d’inspecció del Cos de Duana per tal de comprovar el compliment de l’obligació de declarar i d’informar sobre els diners en efectiu.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances