Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig

Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha acordat el nomenament de Cristina Roca com a membre representant del ministeri a l’òrgan disciplinari previst per la Llei del saig.

El seu nomenament es produeix després que Patrícia Quillacq, que ocupava el lloc des del maig del 2018 i fins ara, hagi cessat en el càrrec després d’haver estat nomenada tècnica destacada per la FAO prop del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

La llei 43/2014 disposa que aquest òrgan disciplinari està integrat pel president de la Cambra dels Saigs o qui el supleixi, dos representants del ministeri de Justícia i un del ministeri de Finances,designats pels respectius ministres.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia