El Govern aprova un pressupost per al 2022 en clau de sostenibilitat

El Govern aprova un pressupost per al 2022 en clau de sostenibilitat

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern aprova un pressupost per al 2022 en clau de sostenibilitat

https://abogadosandorra.com/

El ministre de Finances, Eric Jover, ha presentat aquest dijous el Projecte de llei del Pressupost per a l’exercici 2022. Un text que segueix desenvolupant l’H-23, el full de ruta del Govern per a la legislatura, i que s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En roda de premsa, Jover ha posat en relleu que el pressupost elaborat i aprovat avui pel Govern serà entrat a tràmit parlamentari demà, juntament amb l’actualització del Pla d’Equilibri Financer 2020-2025 i del marc pressupostari 2020-2023.

Eric Jover ha explicat que per a l’any 2022 Finances ha dissenyat per primera vegada un pressupost estructurat segons els ODS de l’ONU, que s’alineen amb les prioritats estratègiques de l’Executiu, com per exemple la salut i el benestar o la lluita contra el canvi climàtic.

Es tracta doncs d’una classificació dels comptes de l’Estat que, fent-los visibles, referma la situació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en el centre de l’acció política governamental. “Andorra creu profundament en l’Agenda 2030 de l’ONU i aquest és un pas més, ja que tota l’estructura pressupostària està assignada també en funció dels ODS”, ha apuntat Jover.

El ministre ha recordat que el pressupost no es pot dissociar de l’impacte del coronavirus SARS-CoV-2, si bé per a l’exercici 2022 s’ha elaborat un pressupost que representa un retorn progressiu a la normalitat tenint en compte l’evolució de la pandèmia i la tendència econòmica. Un fet que s’ha traduït en un lleuger increment dels ingressos i de la inversió. Es manté la contenció de la despesa, tot i que aquesta també creix orientant bona part dels recursos econòmics a mantenir l’estructura sanitària davant possibles rebrots de la COVID-19 i a seguir acompanyant amb ajuts socials la ciutadania que ho necessiti.

Així doncs, sobre el Producte Interior Brut (PIB) Eric Jover ha explicat que, si l’any 2020 es va registrar una caiguda de l’11%, aquest 2021 es preveu tancar amb un increment del 6% i el 2022 amb un creixement del 7%. En aquest escenari, el Projecte de llei del pressupost 2022 té l’estimació d’uns ingressos de 465.104.563 d’euros i d’unes despeses de 491.606.146 d’euros, la qual cosa suposa un dèficit inicial previst d’uns 26,50 milions d’euros. Aquest dèficit, tal com ha subratllat Jover, és molt inferior als dels anys 2020 i 2021, quan es va situar entre els 100 i 130 milions d’euros.

Augment de les despeses orientades a seguir reforçant Salut i Afers Socials i, alhora, desenvolupar els projectes estratègics del Govern

En aquest sentit, Jover ha remarcat el pes del Ministeri de Salut –que augmenta un 10% la seva dotació passant de 81.880.089 d’euros el 2021 a 90.226.141 d’euros el 2022– i del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, que veu incrementada la seva dotació un 8%, passant de 31.090.659 d’euros el 2021 als 33.560.862 d’euros del 2022. “Aquests diners encara estan associats a la pandèmia de la COVID-19”, ha afirmat. Eric Jover, que ha afegit que en matèria de salut es té “la voluntat de mantenir les estructures necessàries per tenir assistència sanitària adequada davant possibles rebrots”, mentre que en Afers Socials “s’incrementen encara més les partides d’ajuts pe estacar al costat de totes les persones que ho requereixin”.

Alhora, segons ha complementat Jover, també s’ha volgut augmentar especialment la partida pressupostària d’altres ministeris “associats a projectes estratègics del Govern que s’estan desenvolupant”. En tot cas, es destaca que tots els ministeris han vist créixer la seva dotació econòmica de cara a l’exercici 2022.

El màxim responsable de Finances s’ha referit al Ministeri de Presidència, Economia i Empresa –amb 19.161.719 d’euros, un 22% més que el 2021–, que té en cartera qüestions com l’impuls del transport públic, la concessió de l’heliport nacional, el projecte de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell o el de Zona Franca.

Al Ministeri de Territori i Habitatge es recuperen uns nivells d’inversió en infraestructures similars a abans de la pandèmia –amb 45.319.473 d’euros, un 7% més que el 2021–, mentre que al Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana s’augmenta la dotació en un 10% fins arribar a 25.965.928 d’euros amb la finalitat de treballar en la simplificació administrativa i en el procés de digitalització.

Jover ha afegit que també s’ha augmentat un 7% la partida del Ministeri de Justícia i Interior (44.213.434 euros pel 2022) per la voluntat de seguir donant recursos “perquè la Justícia continuï treballant en les millors condicions possibles” i, alhora, al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (71.521.911 d’euros pel 2022, un 2%) pel paper central de l’educació en la societat i en el desenvolupament dels ciutadans.

Pel que fa a algunes de les inversions més remarcades, el titular de Finances ha volgut referir-se particularment al projecte del futur edifici multifuncional, a les obres al Centre Escolar Ciutat de Valls, al conveni de millora d’accessos per França a la RN-20, al procés de transformació digital de l’Administració o a totes les iniciatives lligades a la recuperació del patrimoni com ara els treballs a Sant Vicenç d’Enclar.

Augment de la resiliència financera: Primera reserva internacional de 100 milions d’euros

D’altra banda, Eric Jover ha posat en relleu que el Projecte de llei de pressupost per al 2022 representa una major resiliència financera de l’Estat. El ministre ho argumentat anunciant que el pressupost inclou la primera reserva internacional d’Andorra, que, per un valor de 100 milions d’euros, es realitzarà a través de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

A més, el titular de Finances ha abordat la qüestió de la despesa màxima permesa i ha previst que es pugui complir a partir del 2022, després d’un 2020 i 2021 en què es van haver d’articular accions i mesures extraordinàries per “estar al costat dels ciutadans i del teixit econòmic” en la situació d’emergència sanitària. Sobre l’endeutament, Jover també ha manifestat que, sense tenir en compte la reserva internacional, el 2023 es podria assolir l’objectiu marcat normativament que amb la reserva s’assolirà el 2025.

Quant a la diversificació de l’endeutament, Eric Jover ha recordat les operacions dutes a terme al llarg del 2021 a través de l’acord amb el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa; l’emissió internacional de bons verds, socials i sostenibles per un valor de 500 milions d’euros a 10 anys; o l’emissió internacional privada de 175 milions d’euros a 20 anys.

Un seguit d’accions que s’han de sumar, ha clos el ministre, a la rebaixa del tipus d’interès del deute de l’Estat al llarg dels darrers anys i, a la vegada, a un increment progressiu de la maturitat que està previst que el 2022 se situï en 8 anys.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

El Govern aprova un pressupost per al 2022 en clau de sostenibilitat