Espot anuncia al Grup d’Experts del GRETA que s’està treballant en el projecte de Llei d’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans

Espot anuncia al Grup d’Experts del GRETA que s’està treballant en el projecte de Llei d’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Espot anuncia al Grup d’Experts del GRETA que s’està treballant en el projecte de Llei d’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans

https://abogadosandorra.com/

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat que s’està treballant en el projecte de Llei d’establiment de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir a les possibles víctimes d’aquet tràfic durant la celebració de la taula de treball de seguiment de les recomanacions del Grup d’Experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA) i del Comitè dels Estats part per a l’aplicació del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans pel Principat d’Andorra. Durant la celebració de la taula rodona el secretariat del GRETA ha presentat les principals recomanacions del primer informe d’avaluació sobre Andorra i la informació per part del Govern de l’evolució del marc jurídic nacional.

El ministre també ha explicat que el projecte de llei, a més, anirà acompanyat d’un protocol d’actuació, tal com recomana el Consell d’Europa. El text de protocol es treballarà conjuntament entre les autoritats judicials i diferents associacions i agents socials del país.

A la reunió de treball han assistit representants de la Fiscalia, la Batllia, l’Institut de Drets Humans, l’Associació Stop Violències, el Ministeri d’Afers Exteriors, el Ministeri de Salut i el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior (Departaments d’Immigració, d’Afers Socials i Ocupació, de Justícia i Interior, i de la Policia) a més dels experts representants del Consell d’Europa. Els participants han pogut intercanviar punts de vista sobre diferents aspectes com són la prevenció i la sensibilització de la societat civil i dels professionals o la identificació proactiva de les víctimes del tràfic d’éssers humans.

Andorra va signar el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans el novembre del 2005 i va dipositar l’instrument de ratificació el mes de març del 2011. L’aplicació del Conveni es va fer efectiva l’1 de juliol del 2011.

Com a Estat part del Conveni, Andorra coopera amb el secretariat del GRETA en les avaluacions i amb el seguiment dels diferents informes i de les recomanacions del Grup d’Experts. El segon cicle d’avaluació s’iniciarà l’1 de juny del 2017 amb la tramesa d’un nou qüestionari que haurà de ser respost abans del 2 de novembre del 2017. La segona visita d’avaluació tindrà lloc durant el primer trimestre del 2018 i el segon informe serà adoptat el mes de novembre del 2018.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia