S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques

S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aprova el projecte de llei del notariat que completa la regulació de totes les professions jurídiques

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el projecte de llei del notariat. Aquest text té com a objectiu modernitzar, perfeccionar i ampliar la regulació vigent, i posa punt i final a la regulació de totes les professions jurídiques, després que ja s’hagin aprovat les lleis de la carrera judicial i fiscal, de l’advocacia, dels procuradors i dels saigs.

Espot ha informat que el projecte de llei s’entrarà a tràmit parlamentari en les properes setmanes, i podrà ser tractat al Consell General durant el proper període de sessions.

La Llei del notariat vigent és del 28 de novembre de 1996, i es regula també amb el Reglament general del notariat del 20 de febrer de 1998. Així, amb el text aprovat aquest dimecres s’actualitza la normativa i es deroguen les regulacions vigents que estaven pensades per a la transició cap al model notarial postconstitucional. S’ha constatat que calia una nova norma legal que s’inspirés en la llei vigent però que la completés i modernitzés d’acord amb les necessitats i els reptes actuals.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha recordat que la figura del notari està profundament arrelada a la història jurídica del Principat d’Andorra, ja que es remunta al segon pariatge. A més, la voluntat del Govern de regular totes les professions jurídiques es veu completada amb aquest projecte de llei.

El text atribueix al notari l’exercici de la fe pública en totes les relacions del dret privat que es vulgui establir o declarar sense la intervenció dels òrgans jurisdiccionals. Es defineix el notari com el professional del dret investit de funció pública al qual es confereix l’autoritat per donar fe dels contractes i els altres actes extrajudicials, conservar-los en protocols i expedir-ne còpies.

En el text s’enumeren altres funcions dels notaris, el seu àmbit d’actuació i es regula la remuneració. A més, es determina el procediment per fixar el nombre de notaris, els requisits per exercir la professió, les incompatibilitats i el procés de selecció. Així mateix, la llei incideix en l’exercici de la professió i el règim de responsabilitat del notari.

Pel que fa a la Cambra de notaris, també queden regulades la seva definició, normes i funcions en el text, així com l’Arxiu General de Protocols i el Registre de Disposicions de Darrera Voluntat, que també es recullen en aquesta llei.

Finalment, el projecte de llei regula els instruments públics, en concret les escriptures públiques, actes notarials i les notes marginals.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia