Es modifiquen dos reglaments de Finances i Economia per avançar en la transposició de la normativa de la Unió Europea

Es modifiquen dos reglaments de Finances i Economia per avançar en la transposició de la normativa de la Unió Europea

Es modifiquen dos reglaments de Finances i Economia per avançar en la transposició de la normativa de la Unió Europea

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, el Decret de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs. També s’ha aprovat el Decret modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

La modificació d’aquests dos reglaments obeeix al desplegament de la Llei 37/2021 de modificació de la Llei 14/2017 de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. Aquesta Llei, actualment vigent, responia a l’obligació de transposar la regulació de la Unió Europea en el marc de l’Acord Monetari, obligant també a la modificació d’aquests dos reglaments.

Modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs

Entrant al detall, el Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, la modificació amplia el possible accés a la informació que consti en aquest Registre –fins ara limitat a autoritats competents; com ara, l’Administració tributària, el Ministeri de Finances, les autoritats judicials o la Fiscalia– als subjectes obligats i altres persones que acreditin un interès legítim i a les persones que sol·licitin informació relativa a fideïcomisos o instruments jurídics anàlegs que siguin titulars de participacions de control de persones jurídiques.

El mateix reglament es desprèn de la Llei de bases de l’ordenament tributari, que ordena establir i desenvolupar per la via reglamentària un registre específic dels professionals o qualsevol altres persones, residents o no, que operin al Principat d’Andorra i que gestionin relacions o acords fiduciaris de qualsevol tipus, fideïcomisos i fundacions públiques o privades, estiguin o no subjectes al dret andorrà. Les fundacions públiques i privades andorranes s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, ja que el seu marc normatiu permet a les autoritats competents tenir accés a qualsevol informació requerida.

Vist que es flexibilitza l’accés al registre, també s’introdueix una possible limitació per aquelles persones per les quals la seva aparició en el registre podria comportar certs riscs objectivables, com per exemple extorsió o segrest.

Modificació del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques

En el cas del Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques, es recorda que es regula l’accés a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d’Associacions i en el Registre de Fundacions.

Precisament, la modificació reglamentària aprovada avui elimina la necessitat que les persones sol·licitants hagin d’acreditar un interès legítim per accedir a la informació sobre els beneficiaris efectius que consti en el Registre de Societats, en el Registre d’Associacions i en el Registre de Fundacions.

Per aquest registre, que ja es trobava parcialment obert, existien limitacions per aquelles persones per les quals la seva aparició en el registre comportés riscs objectivables. En aquest cas, s’afegeixen dos tipologies de riscs: l’extorsió i l’assetjament.