S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia

S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aproven els textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal i de la Llei qualificada de Justícia

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, els decrets legislatius de publicació dels textos refosos de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996, i de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993.

Ambdós decrets inclouen les darreres modificacions fetes amb la Llei 7/2016, del 26 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, que per via de disposició final també va modificar la Llei del Ministeri Fiscal, amb la finalitat de regular el règim retributiu dels membres de les carreres judicial i fiscal, i del Consell Superior de la Justícia.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia