S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. El text desenvolupa els aspectes reglamentaris de la normativa aprovada al desembre del 2021.

La principal modificació que introdueix el reglament és especificar les mesures addicionals que han de seguir aquells subjectes obligats financers que tinguin sucursals o filials en què tinguin participació majoritària en altres països, on la pròpia normativa interna d’aquell país no permeti aplicar normes de control de prevenció de blanqueig equiparables a les establertes a la legislació andorrana per tal de minimitzar els riscos que això podria suposar.

A part s’aprofita per publicar el reglament com a text refós que recull les successives modificacions que s’han anat realitzant per facilitar el seu seguiment per part dels subjectes obligats.

Jover ha explicat que “periòdicament hem d’anar fent millores i incrementar el grau d’exigència de la nostra legislació”. “És una llei dinàmica que necessita de diferents actualitzacions”, ha afegit.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/finances