Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors

Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Entra en vigor la Llei qualificada de seguretat pública que tipifica les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors

https://abogadosandorra.com/

El Govern informa que la recentment entrada en vigor de la Llei qualificada de seguretat pública tipifica com a infraccions penals la venda i la cessió d’alcohol a menors. Així, el text normatiu ha afegit dos articles al Codi Penal, referents a les sancions i penes per venda o cessió d’alcohol a menors de 18 anys.

L’objectiu de l’enduriment de la normativa és establir mesures efectives per impedir que els menors tinguin accés a les begudes alcohòliques. El consum d’alcohol entre els menors d’edat comporta importants perjudicis per a la salut física i mental i comprometent greument el seu desenvolupament cognitiu.

Així, els establiments que venen begudes alcohòliques, ja siguin comerços o locals de restauració o oci nocturn són responsables de vetllar per evitar la venda o cessió d’alcohol als menors d’edat, requerint als joves la identificació pertinent per verificar que tenen, efectivament, la majoria d’edat.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia