Rossell presenta la modificació de la Llei qualificada de Justícia i el pla de xoc per millorar l’administració judicial

Rossell presenta la modificació de la Llei qualificada de Justícia

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Rossell presenta la modificació de la Llei qualificada de Justícia i el pla de xoc per millorar l’administració judicial

https://abogadosandorra.com/

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha presentat aquest dilluns el Projecte de Llei de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. Una modificació que el titular de Justícia i Interior ha afirmat que es proposa “per tal de millorar el funcionament de l’administració de Justícia i agilitar-ne els processos”.

En aquest sentit, el text proposat té en compte les conclusions extretes en el marc de la Comissió de treball executiva per millorar el funcionament de la Justícia, que va crear-se a finals del 2020, i “suposa tirar endavant un pla de xoc, amb diferent modificacions legislatives i la dotació de noves places per a l’administració judicial”.

Així, la modificació de la Llei qualificada de la Justícia presenta novetats com la figura del vicepresident de la batllia, que té com a objectiu garantir un millor funcionament d’aquest òrgan. De la mateixa manera, també es preveu la creació de la figura del secretari judicial adjunt, amb funcions d’assistència tècnica a batlles o magistrats. En aquest cas, s’espera que permeti ajudar a donar sortida als expedients pendents i futurs, enfortint la capacitat dels òrgans als quals estiguin adscrits.

Rossell també ha exposat els canvis en relació a l’estatut de batlles, magistrats i els membres del Consell Superior de la Justícia. En aquest sentit, es modifica el règim disciplinari de batlles i magistrats i s’estableix que les designacions dels membres del Consell Superior de la Justícia han de contenir una motivació suficient de la seva idoneïtat pel càrrec, així com l’obligació d’aprovar un codi ètic aplicable als seus membres.

També s’estableix que, en cas de necessitat i per desobstruir l’administració, els batlles puguin ser habilitats per actuar en règim de suplència al Tribunal de Corts, i els magistrats del Tribunal de Corts puguin fer-ho al Tribunal Superior de Justícia –i així permetre la formació del tribunal quan no sigui possible per qualsevol causa–. En el mateix sentit, s’estableix per primer cop el procediment a seguir en cas que hi hagin recusacions.

Finalment, i encara parlant de la Llei de Justícia, s’hi inclou la limitació del mandat dels inspectors a un període de tres anys renovable una sola vegada, i s’emfatitza en la finalitat de la figura: assegurar la gestió eficaç i eficient dels assumptes que té l’administració de Justícia.

Noves places per a l’administració de Justícia

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha destacat que el pla de xoc també té en compte la creació de noves places per a l’administració de Justícia. Concretament, 5 secretaris judicials i 13 oficials per la Batllia, i 1 fiscal adjunt, 1 secretari judicial i 5 administratius per la Fiscalia. A més, es preveu l’increment de la base retributiva del lloc de treball de Secretari Judicial.

Paral·lelament, també es modifica el Codi de procediment penal per dotar de més agilitat el procediment del decomís però mantenint i reforçant les garanties, i s’amplien els supòsits susceptibles d’ésser jutjats per ordenança penal.

En aquest sentit, el ministre ha puntat que, “una vegada estiguin operatius aquests nous recursos, el temps necessari per arribar a assolir un funcionament òptim de l’Administració de justícia serà d’aproximadament tres anys”.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Rossell presenta la modificació de la Llei qualificada de Justícia i el pla de xoc per millorar l’administració judicial