Publicació del text refós de la Llei de procediments judicials i de la Llei de la Justícia

Publicació del text refós de la Llei de procediments judicials i de la Llei de la Justícia

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Publicació del text refós de la Llei de procediments judicials i de la Llei de la Justícia

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha acordat, aquest dimecres, la publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993 i la publicació del text refós de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha encomanat la publicació dels textos consolidats per garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

El text refós de la Llei transitòria de procediments judicials inclou les modificacions que dimanen de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 22 d’abril de 1999, i de les Lleis 9/2005, 16/2014 i 43/2014.

D’altra banda, es reprenen de forma ordenada la disposició final de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993; les disposicions derogatòria i final de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 22 d’abril de 1999, i les disposicions transitòria i finals de la Llei 16/2014.

Pel que fa al text refós de la Llei qualificada de la Justícia, inclou les modificacions que dimanen de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la justícia, de 22 d’abril de 1999, així com de les Lleis 28/2014, 43/2014, 49/2014 i 3/2015. D’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions transitòries, derogatòria i finals de la Llei 28/2014, i la disposició final de la Llei 3/2015.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia