EL COL·LEGI EXIGEIX QUE ELS ADVOCATS QUE EXERCEIXEN CONTINUÏN VIVINT AL PAÍSS’aprova el Protocol d'actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

S’aprova el Protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aprova el Protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Protocol d’actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans, que es desprèn de la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes.

El text, proposat pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, estableix les pautes d’actuació per a la detecció, identificació, assistència i protecció de les víctimes en el marc del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans.

A més, el Protocol estableix nous criteris per millorar la coordinació de les institucions implicades i defineix els mecanismes de relació entre les administracions amb responsabilitats en la matèria, i també els processos de comunicació i cooperació amb organitzacions i entitats que assisteixen les víctimes de tràfic d’éssers humans, i la societat civil.

En el protocol es detalla la identificació de les víctimes, com es duran a terme les entrevistes, les mesures de protecció i recursos assistencials i els terminis de restabliment i de reflexió.

Més concretament, es preveu que, a partir d’ara, qualsevol persona que tingui coneixement d’un possible supòsit de tràfic haurà de posar-ho en coneixement del Servei de Policia.

A fi que les víctimes puguin accedir immediatament a la protecció i les prestacions previstes a la Llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes, tan aviat com el Cos de Policia tingui indicis que una persona és víctima del tràfic d’éssers humans, ho ha de posar en coneixement de l’Àrea d’Infància i Adolescència en el cas que es tracti d’un menor i de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat en el cas que es tracti d’un major d’edat.

D’aquesta manera, s’assignarà immediatament a cada víctima una persona de referència que la pugui acompanyar en tot el procés d’identificació i obtenció del benefici del període de reflexió i de les corresponents prestacions socials.

El Protocol s’emmarca en el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans que va entrar en vigor el 2011 a Andorra. Des d’aleshores, el Govern ha promogut diverses reformes legislatives per adequar-se al conveni, i s’ha sotmès a al seguiment del Grup d’Exterts en Acció contra el Tràfic d’éssers humans (GRETA).

L’aprovació d’aquest nou Protocol completa la llista de les recomanacions fetes en la darrera visita d’avaluació del 2014 del GRETA, de reforçar els mecanismes de coordinació, d’actuació i millora de l’assistència prestada a les víctimes.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia