Nomenats nous membres del Protectorat de Fundacions

Nomenats nous membres del Protectorat de Fundacions

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Nomenats nous membres del Protectorat de Fundacions

 

https://abogadosandorra.com/

L’executiu ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el nomenament de nous membres del Protectorat de Fundacions donat el recent canvi de Govern. El Protectorat està integrat per les figures següents: el titular de Justícia, la secretària general del Govern, l’interventor general, un lletrat del Gabinet Jurídic i un càrrec del ministeri que exerceix les competències en l’àmbit d’Interior. La secretaria, amb veu i sense vot, recau en un tècnic adscrit al ministeri de Justícia.

Després del canvi de legislatura només repeteixen Meritxell Bonell com a interventora general del Govern i Sonia Maria Pérez com a lletrada adscrita al ministeri de Justícia i Interior. Per tant, s’ha procedit a aprovar el nomenament de Josep Maria Rossell, titular de Justícia i Interior en qualitat de president, Ester Fenoll secretària general del Govern, Joan Antoni León, secretari d’Estat de Justícia i Interior i Maria Antonia Benítez, lletrada del Gabinet Jurídic del Govern.

El Protectorat té cura de l’exercici correcte del dret de les fundacions i ha de vetllar per la realització del seu interès general propi. D’aquesta manera, informa el Govern de qualsevol circumstància que posi en perill l’assoliment d’aquestes finalitats fundacionals.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia