DA demanarà a Govern que estudiï com agilitzar els desnonaments

DA demanarà a Govern que estudiï com agilitzar els desnonaments

DA demanarà a Govern que estudiï com agilitzar els desnonaments

https://abogadosandorra.com/

Els demòcrates proposen analitzar els canvis legislatius necessaris que permetin fer fora els inquilins més ràpidament en cas d’impagament

Demòcrates vol encomanar al Govern un estudi per conèixer els canvis legislatius necessaris per tal d’agilitzar els desnonaments. Ho farà a través d’una proposta de transacció d’una esmena de terceravia a la llei de modificació del Saig. L’esmena original del grup parlamentari de Josep Pintat demanava que el Saig pogués efectuar els desnonaments amb l’objectiu de descongestionar la Batllia i agilitzar la posada al mercat d’habitatges de lloguer en cas d’impagament o d’expiració del contracte d’arrendament. Pel grup de la majoria, però, aquesta petició és inacceptable pel que fa a la forma, tot i que en comparteixen el fons.

Dit d’una altra manera, amb el que estan en contra és a donar aquesta potestat al Saig, ja que entenen que qui ha de decidir si s’executa o no un desnonament és la Batllia i que la funció del Saig és únicament executòria. Tampoc comparteixen que la modificació s’hagi de fer per mitjà de la llei del Saig, ja que entenen que afecta un procediment impulsat per la justícia i que, per tant, els canvis haurien de fer-se a través del Codi de Procediment Civil. Amb el que sí que estan d’acord, però, és a agilitzar el procés de fer fora un inquilí d’un pis en cas d’impagament. En aquest sentit reconeixen que quan hi ha un cas així, normalment el propietari triga uns mesos a portar el cas a la Batllia, en moltes ocasions un any i, després, la justícia també triga entre un i dos anys més a respondre. Tot plegat fa que la persona que té un pis estigui tres anys sense percebre el lloguer i sense disposar del seu immoble.

PRIORITZAR ELS VULNERABLES
La dificultat de legislar sobre la qüestió és el fet de distingir entre les persones que no paguen perquè no poden i les que no ho fan simplement per aprofitar-se de la situació. Els consellers de DA reconeixen que fer aquesta diferència a nivell legal és molt complicat però recorden que l’Estat ja té mecanismes per ajudar les persones vulnerables, de manera que en cas d’un desnonament d’una família que no pot fer front a un pagament s’activen els protocols amb Afers Socials per donar-los una sortida. La voluntat és, doncs, cercar l’equilibri entre el dret a tenir un habitatge digne on viure i el dret a la propietat, segons exposen els demòcrates.

Els grups parlamentaris també volen aprofitar la modificació de la llei per implantar un sistema d’embargament més just i equitatiu i que no posi en risc l’estabilitat de les famílies més vulnerables. En realitat la proposta sorgeix de l’única esmena que ha presentat el grup socialdemòcrata al text legislatiu, que a priori ha estat acollida amb bona sintonia per la resta de consellers generals.
En aquest sentit, l’article 8 de la Llei d’embargament diu que els salaris, les pensions o les retribucions anàlogues, on s’inclouen les rendes periòdiques, s’embarguen de conformitat amb l’escala següent: la part que no superi l’import del salari mínim interprofessional és inembargable, de la part compresa entre l’import del salari mínim interprofessional i el doble d’aquest import se n’embarga el 50%, i allò que excedeixi el doble de l’import del salari mínim interprofessional es pot embargar íntegrament. Els demòcrates reconeixen que aquesta escala no és equitativa perquè no és el mateix estar una mica per sobre del salari mínim que a prop de la segona graella i que, per tant, és probable que s’intenti buscar una fórmula més justa. Es tindran en compte determinats condicionats personals, com si la persona pateix una malaltia, té fills estudiant a l’estranger o despeses que s’han de tenir en compte a l’hora d’executar l’embargament.

DEMANDA REITERADA PELS RAONADORS
La fórmula proposada per als embargaments donaria resposta a un dels retrets que va fer el raonador, Marc Vila, que va considerar que hi havia una manca de proporcionalitat en els percentatges embargats. Vila va dir que “moltes vegades les persones entenen que són massa elevats conforme amb les seves despeses”, considerant que el problema de fons és que la llei dona al Saig massa capacitat de decidir. El 2017, el raonador Josep Rodríguez demanava tenir en compte la situació econòmica dels deutors.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/04/18/da_instara_govern_estudiar_com_agilitzar_els_desnonaments_198927_1125.html