El Govern disposa de tres anys per unificar les emergències al 112

El Govern disposa de tres anys per unificar les emergències al 112

El Govern disposa de tres anys per unificar les emergències al 112

https://abogadosandorra.com/

La llei de Protecció Civil estableix la centralització de l’atenció telefònica al número establert per la norma europea
El cos de bombers durant una actuació al centre de la capital.El cos de bombers durant una actuació al centre de la capital.

La llei de Protecció Civil dona al Govern un termini màxim de tres anys a partir de l’entrada en vigor del text per unificar l’atenció telefònica de les emergències sota el número 112 -o qualsevol altre que dicti la normativa europea.

Actualment aquest número ja existeix, però no és l’únic en funcionament al Principat. En concret, les urgències de la policia responen al 110, les mèdiques al 116, els bombers al 118 i el 112 es manté per a emergències en general. A la llei, que serà aprovada demà al Consell General, s’especifica que el servei d’atenció d’aquest número de telèfon únic “comprèn la recepció de les trucades d’auxili de la població en tot el territori nacional i la seva gestió davant els serveis públics competents en matèria de seguretat ciutadana, prevenció i extinció d’incendis i salvaments, atenció sanitària urgent i protecció civil, i en les altres matèries que s’escaiguin en funció de la naturalesa de l’emergència”. L’atenció s’haurà d’oferir com a mínim en català, castellà, francès i anglès.

El document també fixa un termini de tres anys a partir de la seva entrada en vigor perquè el Govern estableixi i posi en funcionament el Centre Nacional d’Emergències sota la direcció i el control de Protecció Civil. El centre permetrà establir un punt de referència des d’on coordinar les actuacions dels diferents cossos en cas d’episodis on es requereixin, com poden ser situacions de fortes ventades com les viscudes a principi d’any.

Precisament per fer front a situacions d’emergències en les quals els cossos especials no donin l’abast, la llei recupera la figura del sometent, però modernitzada. La proposta, presentada pels grups de la majoria, pretén recuperar un nom històric andor-rà actualitzant les seves funcions. Ara es parla d’un cos de voluntaris que pot ser integrat per qualsevol persona, no pels caps de casa com antigament, i sense ser un cos semiarmat. A més, els integrants del cos, que s’hi poden apuntar de manera voluntària a través dels comuns, rebran formació de protecció civil. La llei marca que el grup de persones han de ser residents inscrits al cens de població que tinguin una edat compresa entre 18 i 60 anys. Així mateix, el text estableix que els membres del sometent han de disposar d’una assegurança d’accident a càrrec del comú, així com de les assegurances de responsabilitat civil o altres garanties financeres equivalents per cobrir la seva responsabilitat civil pels danys que puguin causar a tercers.

CANVIS

1 Centralització del servei d’emergències
La llei de Protecció Civil dona al Govern tres anys per unificar els números d’emergències sota el 112.

2 Centre nacional d’emergències
El text també estableix tres anys per crear i posar en funcionament el Centre Nacional d’Emergències.

3 Sometent voluntari entre 18 i 60 anys
La llei recupera la figura del sometent com un cos voluntari per a residents -no caps de casa- que tinguin entre 18 i 60 anys per ajudar en cas d’emergència.

4 La llei s’aprovarà demà al consell
La llei s’aprovarà demà al Consell General.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/07/13/la_llei_recupera_sometent_com_cos_voluntaris_203969_1125.html