El Govern aprova el reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino

El Govern aprova el reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino

El Govern aprova el reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino