Aprovada la llei d’estacions de muntanya tan sols amb el vot de la majoria

Aprovada la llei d'estacions de muntanya tan sols amb el vot de la majoria

Aprovada la llei d’estacions de muntanya tan sols amb el vot de la majoria