Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics

Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de la cartera de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics del Principat d’Andorra (COAT). L’assemblea constituent del col·lectiu va presentar una sol·licitud acompanyada de l’acta de constitució i del projecte d’estatuts.

La creació d’un col·legi professional queda condicionat a l’exercici d’una professió que requereixi la possessió d’un títol acadèmic oficial reconegut a Andorra, a la concurrència d’un motiu d’interès públic i a la constatació d’una especial rellevància social i econòmica de les funcions inherents a aquesta la professió. En aquest cas, es considera que la professió d’arquitecte tècnic s’ajusta a les demandes i, per tant, se’n justifica la creació del col·legi oficial.

L’arquitectura tècnica i l’edificació s’encarrega, entre altres, de la direcció i execució material de l’obra, la seva organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat laboral, la gestió econòmica i el control de costos.

Una vegada aprovat el Projecte de llei aquest passa a tràmit parlamentari.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia