Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics

Aprovat el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics