El vocabulari andorrà. La presència en un diccionari general de paraules o expressions dialectals (les que s’empren en una part reduïda del domini lingüístic) és una qüestió difícil de gestionar. Què cal fer amb aquell mot que és usual en algunes zones —generalment apartades dels centres de producció cultural més potents— i que no sol utilitzar-se en àmbits de gran difusió, és a dir, que rarament apareix en llibres, catàlegs, Internet, televisió, ràdio, diaris, setmanaris, revistes, etc

La presència en un diccionari general de paraules o expressions dialectals (les
que s’empren en una part reduïda del domini lingüístic) és una qüestió difícil de
gestionar. Què cal fer amb aquell mot que és usual en algunes zones —generalment apartades dels centres de producció cultural més potents— i que no sol utilitzar-se en àmbits de gran difusió, és a dir, que rarament apareix en llibres, catàlegs, Internet, televisió, ràdio, diaris, setmanaris, revistes, etc