Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig

Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig

Cristina Roca és nomenada membre representant del ministeri de Justícia a l’òrgan disciplinari del saig