El Consell General aprova la llei de protecció civil

El Consell General aprova la llei de protecció civil

El Consell General aprova la llei de protecció civil