El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022

El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022

El Govern aprova el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici del 2022