El Govern aprova els reglaments que regulen les normes deontològiques i les normes internes dels saigs

El Govern aprova els reglaments que regulen les normes deontològiques i les normes internes dels saigs