El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys

El Govern flexibilitza els venciments dels crèdits tous fins a un màxim de set anys