El Sindicat de Funcionaris considera que la llei de Funció Pública és “discriminatòria”

El Sindicat de Funcionaris considera que la llei de Funció Pública és "discriminatòria"

El Sindicat de Funcionaris considera que la llei de Funció Pública és “discriminatòria”