Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros

Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros

Els ingressos del 2020 per IRPF ascendeixen a 36,1 milions d’euros i de l’Impost de Societats a 42,8 milions d’euros