“Em pregunto si L’A comparteix el contingut de les lleis feministes”

“Em pregunto si L'A comparteix el contingut de les lleis feministes”