“Em pregunto si L’A comparteix el contingut de les lleis feministes”

“Em pregunto si L'A comparteix el contingut de les lleis feministes”

“Em pregunto si L’A comparteix el contingut de les lleis feministes”